jose antonio alvarez

Son Sant Joan reconvertirà les infraestructures de facturació aquest hivern

Es preveu un canvi important pel que fa al tractament dels equipatges amb la instal·lació de rampes per evitar cops bruscs