jaume pons alorda

L’immens conco

Tenia moltíssimes virtuts, però la major, segurament, és que era un encoratjador que incitava amb un somriure murri de dents obertes