Inversions estatutàries

Els veïns del Port de Pollença tanquen un any ple d'inversions

L'Associació de Veïns del Port de Pollença (AVPP) ha realitzat l'assemblea anual per tal d'aprovar els comptes del 2017 i presentar el pressupost del 2018

Llum verda a l'adquisició del Sindicat de Felanitx

El Govern ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per dur a terme les inversions estatutàries per un total de vuit milions d'euros