institut espanyol d'oceanografia

Descobreixen una nova espècie de peix a Balears

L'Institut Espanyol d'Oceanografia explica que habita en el fons d'algues vermelles de les Illes. Ha estat batejada com a 'speleogobius llorisi', en honor a Domingo Lloris