indústries culturals

Per què el barri de Llevant necessita un districte cultural?

En el marc de les jornades del Think Up Culture!, una cinquantena de persones han fet un recorregut per la zona que es vol repensar 

Com les indústries culturals poden contribuir a canviar un territori a Think up Culture!

Les jornades es duran a terme a Can Balaguer de Palma els dies 21 i 22 de febrer