incidències

El whatsapp per notificar incidències de Cort ha rebut 9.441 missatges durant el primer any

La majoria són per comunicar desperfectes a la via pública i als parcs i jardins de la ciutat