IDE

TIC Mallorca desenvolupa un geoportal per a 16 municipis de l’illa

El Consorci del Consell de Mallorca fa possible, d'aquesta manera, que es compleixi la normativa europea i estatal respecte de la informació geogràfica pública