I Premi Mallorca de Dramatúrgia

Presentat el I Premi Mallorca de dramatúrgia

L'objectiu és impulsar la creació de textos dramàtics en llengua catalana