hores de feina

Augmenten les contractacions parcials entre els joves de menys de 25 anys

Mentre que a Europa els països amb majors taxes d'ocupació parcial són aquells amb els menors nivells d'atur, a Espanya aquesta tendència no es compleix 

Les hores de feina creixen un 4,7% a les Illes Balears

L’augment de la jornada laboral podria ser l’avantsala de la pujada salarial a mitjan termini