Històries del català

Nouvinguts expliquen com han après català

'Històries del català' és una campanya de sensibilització sobre els avantatges d'aprendre la llengua catalana com a eina d'integració social i cultural