hacker

Un pirata informàtic roba 68.000 euros de les arques públiques de Maria de la Salut

El responsable del delicte es va fer passar per l'entitat bancària que gestiona els comptes de l'Ajuntament per accedir a totes les claus