Guium

La ciutat adormida, Guium, s'estrena al Principal

Toni-Lluís Reyes duu a l'escena l'obra amb la qual va rebre el premi Micalet de Teatre 2015