glòria julià

Parl de tu en present

Perquè n’Antoni Artigues és aquella persona que creu en la vida, en la bellesa, en les persones, en el cos, en l’amor, en els sexes lliures, en la lluita...