GESTACIÓ SUBROGADA: ALTRUISME O NEGOCI?

Entre 2 i 4 anys per adoptar a l’estranger

El cost global del procés depèn del país d’origen de l’infant i oscil·la entre els 10.000 i els 40.000 €

Tenir fills: un dret, un desig o una necessitat?

La gestació subrogada obre debats ètics, polítics i jurídics sobre els drets de dones i menors

Una qüestió irresolta amb diferents respostes arreu del món

Els Estats Units i l’Europa de l’Est en permeten la versió comercial, la UE es decanta per la forma altruista

Afrontar sa realitat

Tailàndia i l’Índia volen deixar de ser el bressol global ‘low cost’

Ambdós països han endurit les seves lleis pels casos d’explotació

Nou eufemisme patriarcal