Galatzó

Calvià i el Consell recuperen el sistema hidràulic de Galatzó

La finca pública conserva elements etnològics del temps de la conquesta