Gabriel Amengual

Gabriel Amengual: “La memòria i l’experiència donen lloc a la pròpia trajectòria personal”

Especialista en filosofia moderna i contemporània, ha estudiat sobretot autors com Hegel, Marx, Kierkeegard i l’Escola de Frankfurt