francisca marí

El Consell Escolar de Mallorca es constitueix després de cinc anys inactiu

Pretén apropar-se a tots els actors implicats i treballar per al pacte educatiu que defineixi les polítiques d'actuació