Francesca Tugores

La historiadora Francesca Tugores ingressa a la Acadèmica de Belles Arts

A la presa de possessió va demanar que el patrimoni sigui un element clau en l’educació, en el gaudi i en la gestió del territori