Fotociència

FOTCIENCIA14, la fotografia científica es mostra a la UIB

Les 49 imatges de l'exposició descriuen algun fenomen científic i es podrà visitar del 5 al 28 de febrer a Sa Riera