fossa d'Alaró

L'exhumació de la fossa d’Alaró, sense resultats de moment

Els treballs s'han ajornat fins a la tardor per tal de protegir la zona i eliminar el risc per a les persones que hi treballen

La fossa d'Alaró es troba a més profunditat que no s'esperava inicialment

L'equip d'arqueòlegs d'Aranzadi treballarà durant tot el dia fins a arribar al metre i mig, on hi podria haver els cossos de Pau i Nofre Crespí