fons escolar d'emergència

Més de 2.800 alumnes han fet ús del fons d'emergència

L'ajuda econòmica es destina a alimentació, material escolar, llibres i activitats complementàries