fehif

Cau un 53,5% l'ocupació hotelera de les Pitiüses a l'agost

El mateix mes del 2019 va arribar a un 93,36%