Federació de Caça

Biel Torrens: “Es governa un món rural real, no virtual”

Mir diu que ha anat a 14 reunions per explicar els objectius de les ZEPA