Faust

Miquel Barceló il·lustra el mite de Faust

L'artista de Felanitx trasllada el seu univers pictòric a la llegenda de Goethe