F

El Consell de Mallorca canvia l'estratègia turística davant el coronavirus

Del 2 al 4 d'abril viatjarà a Berlín juntament amb alguns ajuntaments per promocionar l'illa