expropiació

El Consell expropiarà el Sindicat de Felanitx per 1,8 milions

L’Instituto de España ha dictaminat el preu d’una expropiació que es pot fer efectiva en les properes setmanes

El Govern assegura que el deute amb els expropiats de les autopistes d’Eivissa és de 2,4 milions d’euros

El mes de gener la comissió d’investigació parlamentària el xifrava “entre 7 i 8 milions d’euros”

Cort pagarà fins al 2026 les expropiacions que van fer-se durant el mandat de Cirer

L’Ajuntament ha demanat aquesta legislatura 75 milions en crèdits per fer front a sentències fermes

L’autopista Campos-Llucmajor requerirà expropiar 222 finques

El projecte de desdoblament afectarà 320.000m2 de sòl rústic privat

Cort haurà de pagar 7,4 milions d'euros per l'expropiació d'una finca a Son Castelló

La Sala Contenciosa Administrativa entén que per l'expropiació del terreny, on es troba la Granja-Escola Jovent, ha de ser considerat sòl urbanitzable i no rústic