expropiació

El Govern assegura que el deute amb els expropiats de les autopistes d’Eivissa és de 2,4 milions d’euros

El mes de gener la comissió d’investigació parlamentària el xifrava “entre 7 i 8 milions d’euros”

Cort pagarà fins al 2026 les expropiacions que van fer-se durant el mandat de Cirer

L’Ajuntament ha demanat aquesta legislatura 75 milions en crèdits per fer front a sentències fermes

L’autopista Campos-Llucmajor requerirà expropiar 222 finques

El projecte de desdoblament afectarà 320.000m2 de sòl rústic privat

Cort haurà de pagar 7,4 milions d'euros per l'expropiació d'una finca a Son Castelló

La Sala Contenciosa Administrativa entén que per l'expropiació del terreny, on es troba la Granja-Escola Jovent, ha de ser considerat sòl urbanitzable i no rústic