expresos

35 presos de Palma han participat en el programa d'integració laboral

Té l'objectiu que cada persona ampliï competències, reforci valors i millori habilitats personals i professionals

L'IMAS posa en marxa un nou servei d'acollida residencial per a expresos en situació d'exclusió social

Es tracta d'un programa d'allotjament temporal que disposa de deu places i està gestionat per l'entitat Pastoral Penitenciària