Exposició pública

L'avantprojecte de la llei agrària surt a exposició pública

S'hi podran presentar al·legacions fins al 15 de desembre