Expedient de regulacio temporat d'ocupació

Air Europa vol fer un ERTO a causa del coronavirus

Encara no se sap quants d'empleats afectarà