expectativa negoci

Les expectatives de negoci a les Balears, les més altes des de 2013

La confiança empresarial a l'Arxipèlag se situa gairebé 15 punts per sobre de la mitjana estatal