exempció pagament

Les entitats sense ànim de lucre no pagaran el lloguer de l'Ibavi fins al juliol

Aquesta mesura també inclou altres despeses, com les de la comunitat i les assegurances