estrangers

Es duplica el nombre de menors estrangers no acompanyats a les Balears

Segons les dades de la Comissió MENA, aquest nombre anirà en augment en els pròxims anys

Els estrangers varen comprar el 31% dels habitatges venuts a Balears el 2017

Les Illes són la segona comunitat autònoma en què es varen dur a terme més compres per part d'estrangers 

L'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social puja un 7,4% al febrer

El total d'afiliats a les Illes Balears va arribar als 62.691

70 milions, els turistes que rebrà Espanya el 2016

El ministre de Turisme, Álvaro Nadal, ha anticipat aquesta dada i ha recordat que el 2015 ja es va registrar una xifra rècord

11,5 milions de turistes estrangers a les Balears des que començà l'any

El primer país emissor per a les Illes ha estat Alemanya

El 17% dels residents a les Illes són estrangers

Balears és la segona comunitat autònoma on més ha crescut la població