estrangers

Professors de català al món expliquen les seves experiències

Prop de 150 universitats estrangeres, integrades a la Xarxa de l’Institut Ramon Llull, ofereixen estudis de català

Els turistes estrangers gasten 995 milions d'euros a l'abril: un 18% més

Cada visitant s'ha gastat, de mitjana, 152 euros per dia d'estada a les Balears

Les Balears han rebut un 8,8% menys de turistes estrangers aquest mes de març

Respecte del mes de març de l'any passat, la despesa dels visitants procedents d'altres països ha caigut un 11,2% 

Balears lidera l'ocupació d'estrangers al març amb un augment del 9,5%

Els afiliats sense nacionalitat espanyola a les Illes varen ser 81.052, 60.914 dels quals formaven part del règim general i 19.962 del d'autònoms

L'escola pública acull el 82% dels nins estrangers

Just un 17% dels nouvinguts estudia a la concertada i un 1% va a la privada

11.000 residents extracomunitaris podran votar a les eleccions municipals del 2019

Els acords de reciprocitat que manté Espanya amb 12 països permetran participar en aquesta convocatòria més de 280.000 estrangers

Es duplica el nombre de menors estrangers no acompanyats a les Balears

Segons les dades de la Comissió MENA, aquest nombre anirà en augment en els pròxims anys

Els estrangers varen comprar el 31% dels habitatges venuts a Balears el 2017

Les Illes són la segona comunitat autònoma en què es varen dur a terme més compres per part d'estrangers 

L'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social puja un 7,4% al febrer

El total d'afiliats a les Illes Balears va arribar als 62.691

70 milions, els turistes que rebrà Espanya el 2016

El ministre de Turisme, Álvaro Nadal, ha anticipat aquesta dada i ha recordat que el 2015 ja es va registrar una xifra rècord

11,5 milions de turistes estrangers a les Balears des que començà l'any

El primer país emissor per a les Illes ha estat Alemanya

El 17% dels residents a les Illes són estrangers

Balears és la segona comunitat autònoma on més ha crescut la població