estatal

Balears vota contra el Pla estatal de cooperació per “deficient”

L‘esborrany es va presentar “pràcticament tancat” i amb poca concreció