estat de dret

Estat de dret, democràcia... fins a un cert punt

Previsibilitat de la resposta penal i Estat de dret