estat de dret

Previsibilitat de la resposta penal i Estat de dret