Escola Institut

Balears disposarà de dos centres educatius públics integrats el curs 2018-2019

Es tracta d'un programa pilot que aglutina les etapes d'Infantil, Primària i Secundària en un mateix centre