escola inclusiva

Només el 8% dels alumnes amb necessitats específiques a les Illes està escolaritzat en centres d'educació especial

Els darrers quatre anys, el professorat de suport s'ha incrementat amb 356 docents a les Balears

El llibre de text: de guia educativa a barrera per al model d’escola inclusiva

La investigadora de la UIB María José Asensio evidencia l’estancament del model que viu l’educació

Educació reserva places per a interins amb discapacitat

Només podran ser seleccionades pels aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%