escola inclusiva

El llibre de text: de guia educativa a barrera per al model d’escola inclusiva

La investigadora de la UIB María José Asensio evidencia l’estancament del model que viu l’educació

Educació reserva places per a interins amb discapacitat

Només podran ser seleccionades pels aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%