Escola Balear d'Administració Pública

El Govern publica les dates de les proves d'accés a l'Administració pública

Els dies 9 i 27 de setembre i 17 d'octubre es podrien modificar en cas que les recomanacions sanitàries ho aconsellassin

L’Escola Balear d’Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears

La Comissió Paritària de l’EBAP aprova la convocatòria de cursos de formació per a ajuntaments i consells, finançats per l'Institut Nacional d’Administració Pública