Escola Balear d'Administració Pública

L’Escola Balear d’Administració Pública destinarà 263.000 euros a cursos de formació per al personal de les Entitats Locals de Balears

La Comissió Paritària de l’EBAP aprova la convocatòria de cursos de formació per a ajuntaments i consells, finançats per l'Institut Nacional d’Administració Pública