ES GUIX

El Tribunal Suprem confirma la protecció del Guix

La sentència reconeix que la modificació del Pla Territorial de Mallorca que va tornar a classificar els terrenys com a sòl rústic està justificada