Erdogan

1945-2017: un dolor infinit

Al cim de la iniquitat