Entesa Mercadal

Les agrupacions d'electors de Menorca rebutgen que Madrid s’apropiï del superàvit municipal

No entenen per què els doblers dels ciutadans han d'anar a altres administracions