Enquesta de població activa

Balears registra 13.300 ocupats menys que l'any passat

Aquest primer trimestre del 2020 hi ha hagut un total de 404.000 treballadors assalariats, 306.000 amb contracte indefinit i 98.000 amb contracte temporal