Enquesta de Condicions de Vida

El 58% de ciutadans de les Illes arriben a final de mes amb dificultats

El percentatge de l'any anterior era només d'un 47,2%, segons l'Enquesta de Condicions de Vida

Una altra postcrisi és possible