empresa familiar

Les empreses dels grups familiars són més productives i contracten més treballadors que les individuals

Un estudi de la Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar assenyala que la diversificació és la principal raó de la creació de filials

Les empreses familiars generen el 66% dels llocs de treball a Balears

Un estudi de la Banca March conclou que aporten més del 80% del valor afegit generat