emancipació juvenil

Els joves de les Illes són els que han de dedicar més esforç a pagar el lloguer

La renda requereix el 123,6% del salari d'un jove, quan el màxim recomanable és un 30%

Només un 21% dels joves s'ha independitzat dels seus pares a les Balears

L'informe del Consell de la Joventut d'Espanya exposa que un jove d'entre 16 i 29 hauria de posar un 120,4% del seu sou per pagar la mensualitat d'un lloguer 

La taxa d'emancipació juvenil a les Balears cau un 36% en els darrers 10 anys

A final del 2018 una persona jove havia d'aportar el 120,4% del seu sou net per poder llogar 

L’emancipació juvenil a les Illes cau un 15% en un any

La precarietat laboral i l’augment del preu de l’habitatge dificulten que els menors de 30 anys surtin de casa