elisabet abeyà

Elisabet Abeyà i Xavier Margais: Esperit i esperanto

Són de Barcelona, de l’Eixample, nascuts el 1951, i es van instal·lar provisionalment a Mallorca l’any 1974 i ja no se n’han anat