educació postobligatoria

Educació amplia l’oferta formativa dels ensenyaments esportius

Es passarà de 4 a 11 modalitats i s’augmentaran l’horari i el nombre de centres que els imparteixen