drets lingüístics

El castellà és la principal llengua de la Universitat de les Illes Balears

Una enquesta de la mateixa UIB indica que el català només és l'idioma majoritari en l'àmbit administratiu, mentre que és minoritari tant en les assignatures de grau com en la relació entre professors i alumnes

El Govern commemora el Dia europeu de les llengües al Parlament amb una conferència sobre els drets lingüístics

El professor de la Universitat de les Illes Balears Antoni Llabrés ha advertit que el dret d'opció lingüística dels ciutadans no sempre es respecta

La manca d'acord tira enrere una declaració institucional del Parlament sobre la Carta dels Drets Lingüístics

La consideració de la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears és un dels punts que han generat polèmica