Dreta

Sobre les dretes que venen

La força de la raó i la raó de la força