dislexia

La dislèxia en l’edat adulta

La detecció precoç i la intervenció són indispensables per tal d’oferir totes les ajudes necessàries en el procés d’aprenentatge