Dia Illes Balears

Una Diada de les Illes Balears plena d'activitats

Més de 240 paradetes de productes artesanals són instal·lades al centre de Palma